PRAWO PRACY
Kancelaria na stałe doradza przedsiębiorcom w polityce kadrowej w zakresie zbiorowych i indywidualnych spraw pracowniczych poprzez pomoc prawną w ustalaniu strategii zatrudniania i zwalania kadr pracowniczych, przygotowywanie i weryfikację zakładowych dokumentów prawa pracy (np. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania itd.), przygotowywanie propozycji prawnych dotyczących szczegółowych kwestii związanych z organizacją zatrudnienia, uczestniczenie w negocjacjach w przypadku sporów na tle stosowania przepisów prawa pracy. Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie i prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników.
 

Strona główna  |  Zespół  |  Współpraca |  Specjalizacje  |  Wynagrodzenia  |  Kontakt
Realizacja projektu: Verakom
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Bońkowski, Prawnik Nowy Sącz
projektowanie stron Nowy Sącz